• دوره های مربیگری و داوری در اسفند ماه 1399برگزار خواهد شد.
  • انجمن اسپوکس ایران از مربیان رشته های ورزشی دعوت به همکاری می نماید

مدیران ستادی

فرنام پوروحدانی

رئیس کمیته مسابقات
09112388815
games@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
-
سجاد هاشم پور پاشاکـی

رئیس کمیته فنـی
09114303016
tc@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
گیلان
محمد قـربانی

رئیس کمیته داوران
09138304912
referee@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
013
اصفهان