• دوره های مربیگری و داوری در اسفند ماه 1399برگزار خواهد شد.
  • انجمن اسپوکس ایران از مربیان رشته های ورزشی دعوت به همکاری می نماید

کارگاه آموزشی

تاریخ ارسال : 1397/04/10     زمان ارسال: 00:46:01 تعداد بازدید: 1272

اولین دوره کارگاه آموزشـی گام 2 و 3 اسپوکس در تاریخ 20الی 22 تیر 1397 در اصفهان برگزار میگردد

کارگاه آموزشی