• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اولین دوره لیگ اسپوکس به میزبانی استان قزوین و تهران در بهمن 1397 برگزار خواهد شد
  • میزبانی اولین دوره مسابقات آسیایی ایران تایید و قطعی شد تابستان1398
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

کارگاه آموزشی

تاریخ ارسال : 1397/04/10     زمان ارسال: 00:46:01 تعداد بازدید: 1094

اولین دوره کارگاه آموزشـی گام 2 و 3 اسپوکس در تاریخ 20الی 22 تیر 1397 در اصفهان برگزار میگردد

کارگاه آموزشی