• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اولین دوره لیگ اسپوکس به میزبانی استان قزوین و تهران در بهمن 1397 برگزار خواهد شد
  • میزبانی اولین دوره مسابقات آسیایی ایران تایید و قطعی شد تابستان1398
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

آیین نامه کمیته فنی و ارتقاء درجه

تاریخ ارسال : 1396/12/05     زمان ارسال: 23:31:31 تعداد بازدید: 3420

آیین نامه کمیته فنی و ارتقاء درجه

انجمـن اسپـوکس ایـران

آیین نامه کمیته آموزش و آزمون ارتقاء سطح


مقدمه

هدف این آئین نامه انتخاب روش واحدی در برگزاری کلاسهای آموزشی ، آزمونهای ارتقاء سطح فنی به منظور حفظ استاندارد ورزش اسپوکس ایـران برابر با استاندارد بین المللی ، به نحوی که داوطلبین واجد شرایط بتوانند ضمن حضور فعال در فعالیتهای ورزشی اسپوکس در آزمونها شرکت نموده و ممتحنین با اجرای کامل این آئین نامه موجب ارتقاء سطح کیفی اسپوکس کشور گردند.

آموزش تکنیکهای پایه تا پیشرفته ورزش اسپوکس در 5 مرحله (گام) برنامه ریزی شده است، بطوری که یک ورزشکار اسپوکس برای آشنایی با آن باید با کلیه ابزارهای ورزش اسپوکس ، تکنیک پایه و پیشرفته و تاکتیک ها  مورد نظر را در پنج گام پاس نماید.  بطور طبیعی یک ورزشکار میتواند مهارتهای لازم پنج ابزار یا ماده های ورزشی اسپوکس را به مدت 16 ماه حضور فعال ومستمر در کلاسهای آموزشی اسپوکس تحت نظر مربی رسمی انجمن فراگیرد.

 پس از 5 گام اولیه سه درجه ممتاز به ترتیب " گام ممتاز3 – گام ممتاز2 – گام ممتاز1 "  برای هنرآموز یا ورزشکار در نظر گرفته شده که بر اثر تمرین و کسب تجربه در طول مدت فعالیت و حضور در رویدادهای مختف آموزشی و قهرمانی بدست می آید.


"فلسفه احترام" اداي احترام در ورزش ضمن قدردانی و احترام به استاد ، پیشکسوت و همرزم  موجب صميميت ، افزايش همبستگي و تحكيم مباني انضباط مي گردد. و رعايت آن از طرف ورزشکاران ضروري است . اساتید ارشد ، مربیان و پرسنل ارشد بايد اجراي آن را دقيقاً از  ورزشکار بخواهند. احترام ورزش اسپوکس  به طور كلي بر دو نوع به شرح ذیل است:

1.     احترام شاگرد یا ورزشکار به استاد و یا ورزشکاران ارشد" شمشیر در دست چپ  در ناحیه کمر قرار گرفته ، پاها چسبیده و دست راست مشت روی سینه چپ سمت قلب قرار میگیرد" در همین حالت کلمه "درود" به معنی سلام یا احترام گفته میشود.

2.     پاسخ احترام اساتید به ورزشکاران و نیروهای تحت پوشش " شمشیر در دست چپ،پاها چسبیده و درست راست نیزه ای مابین جناق سینه قرار میگیرد" در همین حالت کلمه "سپاس" به معنی پاسخ احترام گفته میشود.  

مراحل آموزش" گام 1 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت شمشیر اسفنجی کـوتاه "آکیناکه" مدت آموزش 2 ماه

1.    " تئوری"  آشنایی با تاریخچه ورزش اسپوکس – آشنایی کامل با ابزار و نحوه استفاده علمی وکاربردی آن  آشنایی با قوانین داوری و مسابقات

v    شمشیر اسفنج کوتاه " آکیناکه : شمشیر باشکوه هخامنشی "

آکیناکه، یک گونه شمشیر یا خنجر بوده که توسط هخامنشیان بکار می‌رفته و طراحیش از طرف سکاها بوده ولی توسط پارسیان مشهور شد و به سرعت در تمام جهان باستان گشترش یافت (حتی تأثیرش را در طراحی شمشیرهای بعدی چینی نیز می‌توان یافت). این شمشیر دوهزار و چهارصد ساله که در شهر همدان یافت شده است از جنس طلا بوده و طولی نزدیک به چهل و چهار سانتی متر دارد. سبک طراحی و ساخت این شمشیر متعلق به عصر هخامنشی بوده و دو طرف دسته آن به شکل سر دو شیر پرداخته شده است. این اثر امروزه در موزه ملی ایران نگهداری میشود.

v    مشخصات آکیناکه "شمشیر اسفنجی کوتاه اسپوکس"

طول شمشیر کوتاه اسفنجی اسپوکس 75 سانتی متر است بطوری که 50 سانتیمتر قبضه و 25 سانتی متر دسته آن می باشد. جنس شمشیر تشکیل شده از لوله PVC و اسفنج فشرده که کاملا ایمن می باشد. کار با این ماده ورزشـی با یک دست میباشد.

                                                

 

  1.     " استقرارها " گارد کوتاه  و بلند چپ و راست – گارد 50 در 50 یا گارد ژاپنی در کشتی

v    گارد یا استقرار   ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل در  ﺗﻤﺎم ورزشﻫﺎ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و در ورزش اسپوکس نیز از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎز ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﻓﺎع و ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ.  ﮔﺎرد ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺎده ﺑﻮدن و اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮاي ﻣﻐﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻠﮑﻪ درآﯾﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ارﺗﻔﺎع ﮔﺎرد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻣﮑﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

v    گارد کوتاه چپ و راست برای فرم ها و مبارزه آکیناکه "سر پنجه پای جلو رو به جلو سرپنجه پای عقب با زاویه 90 درجه"

v    گارد بلند با مشخصات گارد کوتاه و برای ضربات نیزه ای ، تهاجمی و بیشتر پایین تنه استفاده میشود.

v    گارد عرض سرشانه "گارد ژاپنی" اصولا برای مانع شدن کسب امتیاز حریف  از ناحیه پایین تنه می گردد.

2.     " ضربات آکیناکه" در آکیناکه ضربه با نوک و کلیه قسمت قبضه اسفنجی مجاز است . اصولا ضربات اصلی شمشیر کوتاه شامل ضربه به بالای سر – ضربه به سمت چپ و راست سر- ضربه به میان تنه - ضربه به دستها و سرشانه ها چپ و راست – ضربه به پاها – ضربه نیزه ای به بدن و سر می شود.

3.    " پادها یا تکنیکهای دفاعی" پاد به زبان پارسی به معنی پاس ،پاییدن یا حراست است. 

v    بالا پاد: دفاع ضربه سر

v    میان پاد : دفاع میان تنه و دستها

v    پایین پاد : دفاع پایین تنه "پاها"

4.   " جاخالی دادن - هوشیاری" تکنیکهای جاخالی دادن یا گریز از ضـربه حریف نیز از مهارتهای لازم در ورزش اسپوکس برای ناحیه سر، بدن و پاها است که ورزشکار در طول مدت آموزش با آن آشنا می گردد.

 5.    " تاکتیک " درواقع پس از اینکه ورزشکار اسپوکس تکنیک های ضربه زدن ، دفاع کردن و جاخالی دادن را یاد گرفت حال باید مهارت نحوه استفاده از تکنیک ها را در بازی کردن آموزش ببیند که این فنون موجبات برتری ورزشکار نسبت به حریف او را فراهم می کند. اینجاست که فرق تکنیک و تاکتیک مشخص می شود. 

تـوجه  :تکنیک همان فنون و آیتم هایی است که به شما آموزش داده می شود ، اما تاکتیک چگونگی به کار بردن آن تکنیک ها در شرایط مختلف است ، زیرا هر کسی استیل خاص خودش را دارد و تاکتیکی عمل کردن برای هر کسی متفاوت است .به خاطر داشته باشید ، این شما هستید که باید از فنون و تکنیک های خود با تاکتیکی حرفه ای استفاده کنید تا موفق شوید. تکنیک ها به تنهایی خوب نیسنتد مگر آن که با تاکتیک حرفه ای اجرا شوند.ارتقاء سطح تاکتیک با انجام تمرینات مستمر ، بازی با آدمک یا مسابقه دادن انجام پذیر خواهد بود.

6.    " فرم " اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

v    در ورزش اسپوکس برای هر ماده ورزشی یک فرم خاص وجود دارد و ورزشکار تکنیکهای آموزش دیده را در جهتهای مختلف اجرا میکند.برای فرم نیز مسابقه طراحی شده و به بهترین اجرا جایزه تعلق می گیرد.

7.    " موارد آزمون ارتقاء سطح "

v    اطلاعات کامل درباره تاریخچه و قوانین آکیناکه

v    استقرارها

v    اجرای کلیه ضربات

v    دفاع ها

v    جاخالی دادن ها

v    اجرای فـرم  " ضربات در جهت های مختلف "

v    بازی با رده سنی دو تایم 3 دقیقه

   برای دیدن کلیپ آموزشی آکیناکه کلید کنید AKINAKEH


مراحل آموزش" گام 2 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت شمشیر اسفنجی بلند "سوسـر" مدت آموزش 3 ماه

1.    " تئوری" آشنایی کامل با ابزار مربوطه و نحوه استفاده علمی وکاربردی آن - آشنایی با قوانین داوری و مسابقات شمشیر اسفنجی بلند " سوســر "

v    سوســر نام شمشیر اسفنجی بلند برگرفته از شمشیر بلند دوره ساسانیان که در سمت چپ کمر می بستند" شمشیرهای ساسانیان مثل پارتیان دولبه و بلند بودند.

v    مشخصات سوســر "شمشیر اسفنجی بلند اسپوکس"

طول شمشیر اسفنجی بلند اسپوکس 100 سانتی متر است بطوری که 72 سانتیمتر قبضه و 28 سانتی متر دسته آن می باشد. جنس شمشیر تشکیل شده از لوله PVC و اسفنج فشرده که کاملا ایمن می باشد. کار با این ماده ورزشـی با دو دست میباشد.

                                    

1.    " نحوه گرفتن شمشیر سوسـر و استقرار آن "

v    شمشیر سوســر با دودست گرفته میشود .معمولا پایی که جلو است همان دست قسمت بالا دسته و ودست وپای بعدی عکس آن عمل می کنند. البته ورزشکار در انتخاب گارد و نحوه قرار دادن دستها "بالا و پایین دستها " آزاد است. مهم این است که دسته سوســر باید با دودست صحیح گرفته شود.

v    گارد بازی و اجرای تکنیکهای سوســر گارد کوتاه چپ یا راست است . بطوریکه یک پا جلو و پای دیگر به اندازه یک قدم عقب تر از پای جلو قرار می گیرد. با توجه به اینکه شمشیر اسفنجی بلند با دو دست گرفته میشود موثرترین و سریعترین گارد برای حمله ، ضد حمله و جاخالی دادن شناخته شده است.

 " ضربات شمشیر اسفنجی بلند "

v    ضربات سوسـر کاملا شبیه آکیناکه است با این تفاوت دسته شمشیر با دو دست گرفته می شود. فقط ضربه به جلو یا نیزه ای سوسـر با تک دست "دست جلو یا عقب " انجام میشود. در سـوسـر ضربه با نوک و کلیه قسمت قبضه اسفنجی مجاز است .

 v    ضربات سوسر شامل : ضربه بالای سر – ضربه به سمت چپ کلاه – ضربه به سمت راست کلاه - ضربه به  میان تنه - ضربه به دستها و سرشانه ها چپ و راست و پا ها . کلیه ضربات در حالت جلوروی ، عقب روی چپ و راست انجام میگیرد.

2.    " پادها یا تکنیکهای دفاعی  سوسـر" پاد ها یا دفاع های سوســر کمی پیچیده تر از آکیناکه می باشد. اگر ورزشکار مهارت دفاع کردن های سوسر را بخوبی فراگیرد امکان دریافت امتیاز از حریف را سلب کرده و درصد دریافت امتیاز از هر حمله حریف را امکان پذیر می نماید. هر دفاع می توانند یه حمله خوب به همراه داشته باشد.

v    بالا پاد : دفاع در مقابل ضربه بالای سر و بلافاصله ضربه به حریف

v    میان پاد: در مقابل ضربه به دست - دفاع در مقابل ضربات به میان تنه

v    پایین پاد: دفاع در مقابل ضربات به پایین تنه

3.    " تاکتیک " انواع جاخالی دادن – تمرینات چابکی سوسـر (اجرا تکنیک روی آدمک فرضی) انواع ضد حمله – مهارتهای کسب امتیاز در ضد حمله ها و پس از یک دفاع صحیح

4.    " فرم " اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

5.    " موارد آزمون ارتقاء سطح

موارد مورد نیاز برای ارتقاء سطع ورزشکار در گام 2 به شرح ذیل می باشد.

v    اطلاعات کامل درباره تاریخچه و قوانین سوسـر

v    استقرارها

v    اجرای کلیه ضربات

v    دفاع ها

v    جاخالی دادن ها

v    اجرای فـرم  " ضربات در جهت های مختلف "

v    بازی  با سلاح سوسـر در  دو تایم 3 دقیقه

                                                       برای دیدن کلیپ آموزشی سـوسر کلید کنید  SUOSAR


مراحل آموزش" گام 3 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت "آکیناکه دوبل" مدت آموزش 3  ماه

v    آکیناکه دوبل در واقع مهارتی فراتر از آکیناکه تک می باشد و ورزشکار پس از کسب تجربه در ماده " آکیناکه تک و سـوسـر" حال یاد میگیرد به آکیناکه دوبل تمرین و مسابقه دهد. با توجه به اینکه این ماده ورزشی مهارتی خاص را طلب میکند ، یکی از ماده های زیبا ، پر انرژی می باشد. کسب امتیاز در این ماده ورزشی دشوار تر از ماده های دیگر ورزش اسپوکس است. درواقع یک شمشیر نقش دفاعی دارد و دیگری برای حمله و کسب امتیاز عمل میکند. ورزشکار در انتخاب شمشیر تهاجمی و دفاعی آزاد است ، همچنین هردو شمشیر هم میتواند دفاع کند و هم ضربه زده و کسب امتیاز نماید.

1.    " استقرارها - ضربات - پادها یا تکنیکهای دفاعـی "  استقرار یا گارد، ضربات و پاد یا دفاع  در ماده آکیناکه دوبل با ماده آکیناکه تک مشترک می باشد.

2.    " تاکتیک " انواع جاخالی – تمرینات چابکی (اجرا تکنیک روی آدمک فرضی) انواع ضد حمله – انواع تاکتیک کسب امتیاز

3.    " فرم 1  آکیناکه دوبل"  اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

4.    " موارد آزمون ارتقاء سطح

موارد مورد نیاز برای ارتقاء سطع ورزشکار در گام 3 به شرح ذیل می باشد.

v    استقرارها

v    اجرای کلیه ضربات

v    دفاع ها

v    جاخالی دادن ها

v    اجرای فـرم  " ضربات در جهت های مختلف "

    2 تایم 3 دقیقه مسابقه  با با آکیناکه دوبل

v    قوانین مسابقات ماده آکیناکه دوبل شبیه آکیناکه تک بوده با این تفاوت آکیناکه دوبل مهارت ویژه ای نیاز دارد.

                                                      برای دیدن کلیپ آموزشی جفت آکیناکه کلید کنید AKINAKEH Double


مراحل آموزش" گام 4 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت نیزه اسفنجی تک سـر " زوبین یا آرشتایاشا" مدت آموزش 4 ماه

1.     " تئوری" آشنایی کامل با ابزار مربوطه و نحوه استفاده علمی وکاربردی آن - آشنایی با قوانین داوری و مسابقات نیزه اسفنجی تک سو" زوبین تک "

v    نیزه یا آرشتا یاشا یکی از سلاح های موثر و مهم در دوران جنگ ایران باستان بوده است. محور یا اندازه نیزه های ایرانیان شش تا هفت پا (حدودا دو متر) بودند و از چوب درخت زغال اخته ساخته می‌شدند. استفاده از نیزه‌ها از سوی واحدهای کاتافراکت‌های سنگین اسلحه به دوران هخامنشیان بازمی‌گردد، واحدهای نیزه داران از مهمترین واحدهای ارتش هخامنشیان بودند و بالاترین درجه در ارتش نیز بر عهده یک نیزه دار بود.

v    مشخصات نیزه  "زوبین تک سو اسپوکس"

طول نیزه تکسو اسپوکس 150 سانتی متر است بطوری که 50 سانتیمتر قبضه و 100 سانتی متر دسته آن می باشد. جنس شمشیر تشکیل شده از لوله PVC و اسفنج فشرده که کاملا ایمن می باشد. کار با این ماده ورزشـی با دو دست میباشد.         

2.     " استقرارها "  اصولا استقرار و گارد در سلاح های اسپوکس آزاد است و ورزشکارمعمولا گاردی را انتخاب میکند که بتواند حالت دفاعی خود را حفظ و به موقع با چابکی خاص حالت تهاجمی گرفته و از حریف خود امتیاز کسب نماید. گارد نیزه کوتاه که بیشتر در هنگام دفاع و آماده باش استفاده می شود و در هنگام تهاجم به گارد بلند تبدیل می گردد.

3.     " ضربات "  ضربه اسلحه آرشتی یا زوبین با نوک و کلیه نقاط امن نیزه "قبضه اسفنجی" زده می شود. حرکات چرخشی یا پروانه - ضربه به سر و صورت  (نقاط محافظت شده کلاه نقاب دار)  -  ضربه به میان تنه (شکم ، پهلوها و پشت ) - ضربه به دستها ، پاها " قسمت بیرونی پا " و سرشانه ها چپ و راست. ضربات نیزه ای یکی از ضربات اختصاصی بوده و پاداش اضافه بهمراه خواهد داشت. این ماده ورزشی توسط هر دودست مهار میشود و فقط ضربه نیزه ای با یک دست مجاز است.

4.     "تکنیکهای پاد یا دفاعی "  سلاح زوبین علاوه بر حمله یک سلاح دفاعی دارای قدرت مانور بسیار زیاد است. پیامد هر دفاع هوشیارانه زوبین یک حمله و کسب امتیاز موفق است. دفاع ضربات پایین تنه "پایین پاد"– دفاع بالا "بالا پاد" دفاع میان تنه " میان پاد " و دفاع ضربات نیزه ای

5.     " موارد آزمون ارتقاء سطح "

اجرای فـرم اصلی و ابداعی - اجرای کلیه ضربات – دفاع ها – استقرارها - تمرینات سرعتی – استقامتی و چابکی مربوطه - مسابقه با رده فنی مربوطه ( آکیناکه کوتاه و بلند – آکیناکه دوبل - زوبین ) هر سلاح 1 تایم 3 دقیقه


مراحل آموزش" گام 5 " و موارد مور نیاز به منظور ارتقاء سطح مربوطه

آموزش تکنیک ، تاکتیک ، رقابت نیزه اسفنجی دو سـر " زوبین یا آرشتایاشا دوبل" مدت آموزش 4 ماه

v    مشخصات نیزه  "زوبین دوسـر اسپوکس"

طول نیزه دو سـر اسپوکس 200 سانتی متر است بطوری که دو سـر چپ و راست از قبضه سلاح به ابعاد 50 سانتیمتر طول و تشکیل شده و دسته سلاح ما بین دو قبضه  به ابعاد 100سانتی متر می باشد .  جنس شمشیر تشکیل شده از لوله PVC و اسفنج فشرده که کاملا ایمن می باشد. کار با این ماده ورزشـی با دو دست میباشد.

       

1.    " استقرارها – ضربات – پادها "  همه این موارد شبیه زوبین تک سـر است با این تفاوت که قبضه این ماده ورزشی در هردوطرف به ابعاد 50 سانتی متر طراحی شده است و ورزشکار باید قسمت با دو دست قسمت وسط سلاح را بگیرد و نسبت به زوبین تکسو به مهارت و کنترل بیشتری نیازمند است.

2.    " ضربات " حرکات چرخشی یا پروانه - ضربه به بالای سر – ضربه به سمت چپ کلاه – ضربه به سمت راست کلاه - ضربه به   میان تنه - ضربه به دستها ، پاها و سرشانه ها چپ و راست. کلیه ضربات با دو دست و ضربه نیزه ای با یک دست مجاز است.

3.    " پادها "  پادها یا دفاع های آرشتایاشا دوبل عبارتند از (بالا پاد – میان پاد – پایین پاد)

 4.    " تاکتیک " انواع جاخالی – تمرینات چابکی (اجرا تکنیک روی حریف فرضی) انواع ضد حمله – انواع تاکتیک کسب امتیاز

5.    " فرم  استاندارد - ابداعی " اجرای کلیه ضربات در جهت های مختلف (هدف  ابتکار ، اعتماد بنفس ، هارمونی و هماهنگی اعصاب و عضله)

6.    " موارد آزمون ارتقاء سطح " اجرای فـرم اصلی و ابداعی - اجرای کلیه ضربات – دفاع ها – استقرارها - تمرینات سرعتی – استقامتی و چابکی مربوطه - مسابقه با رده فنی مربوطه ( آکیناکه کوتاه و بلند - آکیناکه دوبل - زوبین تک و دوسـر)