انتصاب مهندس منوچهر محسنی بعنوان رئیس کمیته اسپوکس استان گیلان

تاریخ ارسال : 1395/07/26     زمان ارسال: 13:28:25 تعداد بازدید: 1173

انتصاب مهندس منوچهر محسنی بعنوان رئیس کمیته اسپوکس استان گیلان

 انتصاب مهندس منوچهر محسنی بعنوان رئیس کمیته اسپوکس استان گیلان

طی حکمی از سوی محمد رضا هاشم پور پاشاکی سرپرست انجمن اسپوکس آقای مهندس منوچهر محسنی سیگارودی بعنوان رئیس کمیته اسپوکس منصوب شد.

مهندس منوچهر محسنی سیگارودی دارای مهندسی عمران  عضو سازمان نظام مهندسی استان گیلان و همچنین از پیشکسوتان ورزشهای رزمی کشور میباشند.
براین اساس استان گیلان اولین استانی است که هیات آن معرفی و فعالیت رسمی ورزش اسپوکس را آغاد نموده است.