نشست رییس کمیته اسپوکس استان تهران با مدیر کل تربیت بدنی ارتش

تاریخ ارسال : 1398/02/29     زمان ارسال: 09:09:26 تعداد بازدید: 65

دکتر شاهین سلطانپور رییس کمیته اسپوکس استان تهران و دبیر کل کنفدراسیون آسیا در راستای توسعه و اتقای اسپوکس در تهران با مدیر کل تربیت بدنی ارتش دیدار کرد.

نشست رییس کمیته اسپوکس استان تهران با مدیر کل تربیت بدنی ارتش

دکتر شاهین سلطانپور رییس کمیته اسپوکس استان تهران و دبیر کل کنفدراسیون آسیا در راستای توسعه و ارتقای اسپوکس در تهران با مدیر کل تربیت بدنی ارتش دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور ،در این نشست دکتر سلطانپور ضمن دیدار با مدیر کل تربیت بدنی ارتش و هیات های ورزشی بانوان ارتش در خصوص توسعه و تعمیم اسپوکس در بین نظامیان و جذب علاقه مندان به این رشته به تفاهماتی دست پیدا کردند.