موفقیتی دیگر برای ورزش ایرانی اسپوکس "فدراسیون بین المللی اسپوکس به عضویت TAFISA درآمد."

تاریخ ارسال : 1396/09/22     زمان ارسال: 12:07:23 تعداد بازدید: 1634

از بدو تشکیل هیات موسس ورزش اسپوکس ، ثبت این ورزش اصیل ایرانی در مجامع بین المللی ورزش "سازمانهای مورد تایید جنبش المپیک" به منظور رسمیت بین المللی به رویدادهای مختلف رشته ورزشی اسپوکس بعنوان یکی از اهداف مهم برنامه راهبردی فدراسیون بین المللی اسپوکس در سال ۱۳۹۰ ترسیم شد.

موفقیتی دیگر برای ورزش ایرانی اسپوکس

در این راستا ضمن معرفی ورزش اسپوکس در کشورهای مختلف آسیایی و غیر، چندین مجمع و نشست رسمی و غیر رسمی توسط اعضاء هیات موسس در کشورهای چون "امارات متحده عربی،کره جنوبی،ترکیه، جمهوری آذربایجان" برگزار گردید و ضمن معرفی رشته ورزشی اسپوکس برنامه راهبردی و... تنظیم و بروز رسانی گردید و مهمترین اهداف به شرح ذیل در دستور کار قرار گرفت؛


  1. توسعه و تکمیل عضو پذیری در کشورهای مختلف " از بدو شروع فعالیت 8 کشور آسیایی بطور رسمی به عضویت فدراسیون بین الملی و آسیایی درآمدند و 10 کشور نیز بعنوان عضو موقت در حال همکاری و پیوستن به عضویت کامل و رسمی می باشند."
  2. تشکیل فدراسیونهای قاره ای   " اولین فدراسیون قاره ای درسطح آسیا در شهریورماه 1396(2017) در منطقه آزاد انزلی ایران با حضور 18 کشور برگزار گردید و ریاست آن در اولین دوره به ایرانی ها رسید.
  3. ثبت فدراسیون بین المللی اسپوکس  در سازمانهای بین المللی ورزش مورد تایید جنبش المپیک از جمله TAFISA , SPORT ACCORD , OCA , NOC's " در این بخش در سال 2013 پرونده عضویت به تافیسا ارسال و در آبانماه 1396 (2017) در کنگره جهانی تافیسا در کره جنوبی به عضویت کامل تافیسا درآمد.TAFISA انجمن بین المللی ورزش همگانی است که مورد تایید کمیته بین المللی المپیک میباشد.
  4. برگزاری بازیهای مختلف قاره ای و جهانی " اولین دوره بازیهای آسیایی در ماه جولای 2018 به میزبانی امارات متحده عـربی برگزار خواهد شد.مسابقات جهانی اسپـوکس در سال 2019 در کشور آذربایجان برگزار می گردد.