محمدرضا هاشم پور بعنوان سرپرست انجمن اسپوکس انتصاب شد

تاریخ ارسال : 1395/08/18     زمان ارسال: 00:13:56 تعداد بازدید: 1166

طی حکمی از سوی محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی..

محمدرضا هاشم پور بعنوان سرپرست انجمن اسپوکس انتصاب شد

طی حکمی از سوی محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی، سرپرست انجمن جدید اسپوکس منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی ،بر این اساس "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" به عنوان سرپرست انجمن جدید اسپوکس منصوب و معرفی شد.

اسپوکس یک رشته رزمی است که موسس این رشته همگانی و دفاعی "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" است که در سال 1390 آنرا پایه گذاری کرد.

لازم به ذکر است ورزش اسپوکس پس از سالها کارشناسی و شناسایی پتانسیل موجود این ورزش ملی در دو بعد قهرمانی و همگانی از طرف معاونت توسعه ورزش همگانی و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان تایید و در خرداد 1395 به منظور اجرایی کردن اهداف به فدراسیون انجمنهای ورزشی معرفی گردید.

در این راستا ورزش اسپوکس از طریق فدراسیون انجمنهای ورزشی در مرداد ماه 1395 به هیت انجمنهای ورزشی کشور معرفی شد. استاد هاشم پور اولین سرپرست ورزش اسپوکس کشور می باشد که از طرف ریاست محترم فدراسیون انجمنهای ورزشی منصوب و مشغول به کار شد.

لینک خبرفدراسیون:     http://www.ifsafed.com/Item.aspx?id=11927