سجاد هاشم پور سرپرست کمیته فنی شد

تاریخ ارسال : 1395/09/10     زمان ارسال: 15:47:03 تعداد بازدید: 1140

سجاد هاشم پور سرپرست کمیته فنی شد

سجاد هاشم پور  سرپرست کمیته فنی شد
به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس ایران 
طی حکمی از طرف ریاست انجمن اسپوکس سجاد هاشم پور پاشاکی به عنوان سرپرست کمیته فنی انجمن اسپوکس کشور منصوب و مشغول به کار شد.
لازم به ذکر است آقای سجاد هاشم پوراز مربیان رسمی و مورد تایید وزارت ورزش وجوانان  و همچنین از قهرمانان کشور و بین المللی رشته های رزمی بنا به پیشنهاد هیات رئیسه انجمن براساس تجربه اجرایی و فنی برای این سمت به ریاست انجمن پیشنهاد گردید.