برگزاری نشست توسعه اسپوکس استان فارس

تاریخ ارسال : 1398/04/19     زمان ارسال: 11:27:53 تعداد بازدید: 27

در راستای توسعه و پیشرفت اسپوکس استان فارس نشستی در این خصوص در شیراز برگزار شد.

برگزاری نشست توسعه اسپوکس استان فارس

در راستای توسعه و پیشرفت اسپوکس استان فارس نشستی در این خصوص در شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور، در راستای توسعه ورزش اسپوکس در استان فارس، جلسه تفاهم نامه و همکاری کمیته اسپوکس استان با شرکت فرا گردشگران در خصوص تورهای دانش آموزی در هیات انجمنهای ورزشی استان و با حضور طاهری رئیس هیات انجمن های ورزشی  شیراز و استاد پیمان فرد مسئول کمیته اسپوکس استان فارس برگزار گردید.

در این جلسه برنامه ریزی در جهت آموزش و برگزاری مسابقات در سطح دانش آموزان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.