برپایی آزمون ارتقای درجه گام یک اسپوکس در شهرری

تاریخ ارسال : 1398/04/10     زمان ارسال: 11:28:44 تعداد بازدید: 35

از سوی کمیته اسپوکس منطقه شهر ری و به منظور ارتقای سطح اسپوکس کاران این منطقه آزمون ارتقا درجه گام یک اسپوکس مختص بانوان برگزار شد.

برپایی آزمون ارتقای درجه گام یک اسپوکس در شهرری

از سوی کمیته اسپوکس منطقه شهر ری و به منظور ارتقای سطح اسپوکس کاران این منطقه آزمون ارتقا درجه گام یک اسپوکس مختص بانوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور،این آزمون با مربیگری و تدریس خانم شکوفه علی دوست برگزار شد و هنرجویان شهرری موفق به دریافت ارتقای درجه اسپوکس شدند.