ایران مرکز کنفدراسیون اسپوکس آسیا شد

تاریخ ارسال : 1396/06/30     زمان ارسال: 13:08:10 تعداد بازدید: 1616

ایران مرکز کنفدراسیون اسپوکس آسیا شد

ایران مرکز کنفدراسیون اسپوکس آسیا شد
به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس ایران ; اولین مجمع انتخاباتی ورزش اسپـوکس قاره آسیا بر اساس برنامه راهبردی ترسیم شده و تقویم ورزشی انجمن اسپوکس ایران با مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و هماهنگی کمیته ملی المپیک و فدراسیون انجمنهای ورزشی با حضور 18 کشور آسیایی و اروپایی به منظور تاسیس کنفدراسیون #اسپوکس آسیا برای توسعه قانونی  ورزش اصیل و سنتی ایران زمین " اسپـتوکس " در سطح آسیا و مجامع بین المللی در تاریخ 16 شهریو 96 در استان گیلان ، منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
مجمع انتخاباتی #اسپوکس آسیا براساس