انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان خوزستان

تاریخ ارسال : 1397/05/19     زمان ارسال: 19:04:35 تعداد بازدید: 228

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان و با حکم استاد "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رییس انجمن اسپوکس کشور،سرپرست کمیته اسپوکس این استان منصوب شد.

انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان خوزستان

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان و با حکم استاد "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رییس انجمن اسپوکس کشور،سرپرست کمیته اسپوکس این استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور، بر این اساس "ساسان زکی پور" به عنوان سرپرست کمیته اسپوکس استان خوزستان منصوب و معرفی شد.