انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان اردبیل

تاریخ ارسال : 1398/10/03     زمان ارسال: 10:49:01 تعداد بازدید: 44

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رییس انجمن اسپوکس کشور، سرپرست کمیته اسپوکس این استان منصوب شد.

انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان اردبیل

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رییس انجمن اسپوکس کشور،سرپرست کمیته اسپوکس این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور، بر این اساس "سید محمد فداییان" به عنوان سرپرست کمیته اسپوکس استان اردیبل منصوب و معرفی گردید.
فداییان پیش از این به عنوان دبیر کمیته اسپوکس استان اردبیل فعالیت میکرد.