اصفهان میزبان دوره مربیگری و داوری اسپوکس

تاریخ ارسال : 1398/04/12     زمان ارسال: 11:24:32 تعداد بازدید: 48

دوره مربیگری و داوری اسپوکس کشور هفته آینده به میزبانی کمیته اسپوکس استان اصفهان برگزار خواهد شد.

اصفهان میزبان دوره مربیگری و داوری اسپوکس
دوره مربیگری و داوری اسپوکس کشور هفته آینده به میزبانی کمیته اسپوکس استان اصفهان برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور، این دوره آموزشی به مدت ۳ روز و طی روزهای ۱۹ تا ۲۱ تیرماه و در دو بخش آقایان و بانوان در خانه شمشیربازی اصفهان برگزار می شود.
وظیفه تدریس این دوره بر عهده محمدرضا هاشم پور پاشاکی رییس انجمن اسپوکس کشور و خانم لطفی دیلمی مسئول کمیته فنی بانوان انجمن اسپوکس می باشد.
گفتنی است مسئولیت کمیته اسپوکس استان اصفهان را محمد قربانی رییس کمیته داوران انجمن اسپوکس کشور بر عهده دارد.