• دوره های مربیگری و داوری در اسفند ماه 1399برگزار خواهد شد.
  • انجمن اسپوکس ایران از مربیان رشته های ورزشی دعوت به همکاری می نماید

تقویم ورزشـی انجمن اسـپوکس 1399

تاریخ ارسال : 1399/01/17     زمان ارسال: 19:49:50 تعداد بازدید: 2431

spoqcs calender

تقویم ورزشـی انجمن اسـپوکس 1399